Herinrichting parkeerplaats Twentebad

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de openbare ruimte van het Twentebad. Binnenkort gaan ze bezig met de grote parkeerplaats en de wegen rondom het zwembad. Deze werkzaamheden gaan wat ongemakken met zich meebrengen, op de route er naar toe. Met deze brief willen wij je informeren over deze werkzaamheden.

De werkzaamheden en planning
Het uit te voeren werk bestaat uit het aanbrengen van nieuwe asfaltverhardingen, parkeerplaatsen en voetpaden.

Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart op locaties buiten de openbare weg. Binnenkort gaan ze aan de slag langs de Timmersweide en op de Lage Weide. Er wordt een deel van de openbare weg afgesloten, zie tekening waarop de tijdelijke verkeerssituatie is afgebeeld. Dit is een voorlopige planning. Afhankelijk van het weer zal dit worden bijgesteld.

Het gaat om:

           

Wat betekent dit voor jou?
Tijdens de werkzaamheden zijn de wegvakken afgesloten en wordt doorgaand verkeer omgeleid. Het is belangrijk om goed op de borden (bewegwijzering) te letten. Het is altijd mogelijk om of via de Lage Weide of via de Timmersweide naar het zwembad te rijden. We zullen zoveel mogelijk via onze website de actuele informatie doorgeven over de werkzaamheden. Kijk daarom voor je komst even op onze website, www.hengelosport.nl/nieuws 

Vragen
Mocht je naar aanleiding van het lezen van deze informatie nog vragen hebben met betrekking tot bereikbaarheid en planning nog vragen hebben, mail dan naar hengelosport@hengelo.nl 

Alvast bedankt voor je medewerking en begrip, voor de tijdelijke hinder.

Met vriendelijke groet,

Team Hengelo Sport

Deel dit bericht!