Wat doet Hengelo Sport?

UPDATE 16-02-2021

Herstart BasisAanbodSport niet eerder dan in maart 2021.
Nederland zit nog steeds in een lockdown, er is nog een avonklok, zwembaden en sportscholen zijn gesloten. Het advies is ook nog steeds om het aantal reisbewegingen te beperken. Helaas is het daardoor voor Hengelo Sport niet mogelijk om al voor 1 maart te starten met onze activiteiten. 

Op woensdag 24 februari wordt besproken hoe, en of er weer lessen en activiteiten georganiseerd kunnen en mogen worden.
De aangepaste jaarplanning staat online. Klik HIER

Overzicht als we kunnen starten in maart 2021

SWIM
Hengelo Sport is op 31 augustus 2020 gestart met SWIM.
Er zijn inmiddels 6 lesweken afgerond.

We willen graag zo spoedig mogelijk starten met het vaste rooster.
We zouden dan in maart verder kunnen met het rooster waar we gebleven zijn.

Het SWIM rooster staat online. Klik HIER


GYM
Hengelo Sport is op 31 augustus 2020 gestart met GYM
Insteek is nu dat alle groepen (3 t/m 6) in dit schooljaar nog lessen krijgen.
Het rooster wordt hiervoor aangepast. De huidige geplande lessen blijven staan.
De inhaallessen gaan we zoveel mogelijk plannen na de mei vakantie.
Scholen worden hierover afzonderlijk geïnformeerd.
Het rooster wordt daarna aangepast en online gezet.

Het GYM rooster staat online. Klik HIER


EVENT
In de eerste weken van het schooljaar hebben we gelukkig al drie geslaagde evenementen afgerond.
We proberen om dit schooljaar toch zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan.


TOURNAMENT
Voor de schoolsporttoernooien is het moeilijk om deze in te halen. Wel willen we de scholen faciliteren met materialen om intern een schooltoernooi te organiseren. Scholen die zich opgegeven hebben voor een afgelast toernooi kunnen aangeven of ze iets nodig hebben.
Denk hierbij aan een tafeltennistafel, dam- en schaakborden, pouleschema’s, prijzen.
In een geweldige ambiance hebben we in september het zwemtoernooi georganiseerd.
Dammen en schaken in het Denksport Centrum is helaas niet mogelijk.
Volleybal willen we alsnog graag inhalen.

Alle overige toernooien staan op de oorspronkelijke datum in de planning.


SPECIAL
Iedere schooljaar kunnen partijen zich bij ons melden voor een extra activiteit onder de noemer SPECIAL.
Gelukkig zijn de meeste SPECIALS doorgegaan. Mochten er in de komende maanden nieuwe SPECIALS komen dan worden de scholen hierover geïnformeerd.

 De aangepaste Activiteitenkalender staat online. Klik HIER

.....................................................................................

Bij alle activiteiten van SWIM, GYM, Kleutergym, EVENTS, TOURNAMENTS en Specials houden we ons aan alle Corona maatregelen en protocollen vanuit het RIVM en de gemeente Hengelo. Per activiteit communiseren we dan ook met de scholen hoe we het organiseren. We zorgen dan ook voor een veilige beweegomgeving voor de kinderen, leerkrachten en alle andere betrokken die bij de activiteiten verbonden zullen zijn.
Mochten hier vragen over zijn dan zijn we uiteraard hiervoor altijd bereikbaar. Zie verder op de website voor onze contactgegevens. 

Alle scholen hebben er weer voor gekozen om mee te doen met SWIM, “de natte gymlessen”.
Klik HIER voor het SWIM rooster, het protocol en het veiligheidsformulier.

Alle scholen die geen vakleerkracht hebben voor gymnastiek hebben gekozen om weer gebruik te maken van de GYM en KleuterGYM lessen.
Klik HIER voor het rooster voor GYM en KleuterGYM.

De deelname voor de EVENTS en TOURNAMENTS zijn iets toegenomen.
Alle scholen krijgen dit jaar voor iedere EVENT en TOURNAMENT de mogelijkheid om zich alsnog aan te melden.
We gaan dan bekijken of dit past in de organisatie.
Klik HIER voor het complete overzicht van de totale deelname van alle scholen.

Op vrijdag 11 september heeft Hengelo Sport een bijeenkomst georganiseerd met als thema:
'schoolzwemmen, het kan ook anders'.
Klik HIER voor de presentatie. 

................................................................................................................

BasisAanbodSport voor het schooljaar 2020 - 2021 gereed.
Alle Hengelose basisscholen hebben het nieuwe programma voor het komende schooljaar ontvangen.
De brochure BasisAanbodSport 2020 - 2021 is ook op onze website te downloaden.
klik hier voor de brochure BasisAanbodSport en de jaarplanning.

................................................................................................................

Hengelo Sport zorgt in de gemeente Hengelo voor een fantastisch sportaanbod gedurende alle schoolweken; van 'natte gym' lessen tot sportdagen, van schaatsen tot atletiek, van schaken tot reddingszwemmen, van streetsoccer tot Judo4Life en van KleuterGYM tot een echte triatlon.

Hengelo Sport gebruikt sport als middel om meer bewegen te stimuleren. Sport te zien als zinvolle vrijetijdsbesteding en het bevorderen van de sociale vaardigheden. In alle lessen, evenementen en toernooien komen één of meerdere doelstellingen terug. Bij alle activiteiten staat samen werken, samen spelen, samen leren, veiligheid en plezier maken centraal.

Hengelo Sport voert de actieve sportstimulering van de gemeente Hengelo uit. Daarnaast wordt actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl met het thema Smakelijk Bewegen. Bewustwording bij ouders en kinderen van een gezonde leefstijl is hierin een belangrijk onderdeel.

De lessen (zwemmen en gymmen), evenementen en toernooien van Hengelo Sport zijn onderverdeeld in vijf categorieën. SWIM, GYM (+kleuterGYM), EVENT, TOURNAMENT, SPECIALS.

Ga naar Aanbod voor uitleg over de verschillende categorieën.
In de Activiteitenkalender staan alle evenementen, toernooien en specials op datum.

Lees meer over Hengelo Sport

Recente events en tournaments

Bekijk alle

Tournaments
handbal

Handbal 3 t/m 17 mrt 2021

Tournaments
voetbal

Voetbal 31 mrt t/m 14 apr 2021

Events
sportdagen

Twentebad Sportdagen 11 mei t/m 1 juli 2021

Volg ons ook!