Wat doet Hengelo Sport?

UPDATE (29 oktober 2020).

Na aanleiding van de laatste persconferentie zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd die helaas ook Hengelo Sport zullen raken, en daarmee ook alle Hengelose basisscholen.
Na intern overleg is besloten om per direct alle activiteiten voor vier weken af te gelasten of uit te stellen.

Onze doelgroep (basisschoolkinderen) kan in principe gewoon sporten, maar de zaken eromheen, zoals vervoer, begeleiding, supporters en vrijwilligers, maken echter dat wij het niet verstandig vinden om de lessen en evenementen nu door te laten gaan.

Hengelo Sport betreurt het besluit en kijkt wel vooruit naar volgende maand.
Eind deze maand wordt besproken hoe, en of, de activiteiten weer hervat kunnen worden.

In het kort:

SWIM:
Alle lessen vervallen voor vier weken.

GYM:
Alle lessen vervallen voor vier weken.
Er wordt gekeken om deze lessen in april of mei in te halen.

EVENT:
Het Event Schaatsen gaat niet door op 5 november.
In overleg met de IJsbaan Twente wordt gekeken of we dit alsnog kunnen organiseren na de jaarwisseling.
In overleg met de Rotary Club Driene beslissen we op maandag 12 november of het Streetsoccer toernooi door kan gaan.

TOURNAMENT:
Het Dam toernooi op 4 en 11 november gaat niet door.
Het Volleybal toernooi op 18 november gaan we mogelijk verplaatsen.

SPECIAL:
Een aantal scholen hebben een schaats les geboekt bij IJsbaan Twente.
Deze lessen zijn geen Hengelo Sport activiteit en gaan vooralsnog wel door. Meer info via info@ijsbaan-twente.nl

.....................................................................................

Bij alle activiteiten van SWIM, GYM, Kleutergym, EVENTS, TOURNAMENTS en Specials houden we ons aan alle Corona maatregelen en protocollen vanuit het RIVM en de gemeente Hengelo. Per activiteit communiseren we dan ook met de scholen hoe we het organiseren. We zorgen dan ook voor een veilige beweegomgeving voor de kinderen, leerkrachten en alle andere betrokken die bij de activiteiten verbonden zullen zijn.
Mochten hier vragen over zijn dan zijn we uiteraard hiervoor altijd bereikbaar. Zie verder op de website voor onze contactgegevens. 

Alle scholen hebben er weer voor gekozen om mee te doen met SWIM, “de natte gymlessen”.
Klik HIER voor het SWIM rooster, het protocol en het veiligheidsformulier.

Alle scholen die geen vakleerkracht hebben voor gymnastiek hebben gekozen om weer gebruik te maken van de GYM en KleuterGYM lessen.
Klik HIER voor het rooster voor GYM en KleuterGYM.

De deelname voor de EVENTS en TOURNAMENTS zijn iets toegenomen.
Alle scholen krijgen dit jaar voor iedere EVENT en TOURNAMENT de mogelijkheid om zich alsnog aan te melden.
We gaan dan bekijken of dit past in de organisatie.
Klik HIER voor het complete overzicht van de totale deelname van alle scholen.

Op vrijdag 11 september heeft Hengelo Sport een bijeenkomst georganiseerd met als thema:
'schoolzwemmen, het kan ook anders'.
Klik HIER voor de presentatie. 

................................................................................................................

BasisAanbodSport voor het schooljaar 2020 - 2021 gereed.
Alle Hengelose basisscholen hebben het nieuwe programma voor het komende schooljaar ontvangen.
De brochure BasisAanbodSport 2020 - 2021 is ook op onze website te downloaden.
klik hier voor de brochure BasisAanbodSport en de jaarplanning.

................................................................................................................

Hengelo Sport zorgt in de gemeente Hengelo voor een fantastisch sportaanbod gedurende alle schoolweken; van 'natte gym' lessen tot sportdagen, van schaatsen tot atletiek, van schaken tot reddingszwemmen, van streetsoccer tot Judo4Life en van KleuterGYM tot een echte triatlon.

Hengelo Sport gebruikt sport als middel om meer bewegen te stimuleren. Sport te zien als zinvolle vrijetijdsbesteding en het bevorderen van de sociale vaardigheden. In alle lessen, evenementen en toernooien komen één of meerdere doelstellingen terug. Bij alle activiteiten staat samen werken, samen spelen, samen leren, veiligheid en plezier maken centraal.

Hengelo Sport voert de actieve sportstimulering van de gemeente Hengelo uit. Daarnaast wordt actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl met het thema Smakelijk Bewegen. Bewustwording bij ouders en kinderen van een gezonde leefstijl is hierin een belangrijk onderdeel.

De lessen (zwemmen en gymmen), evenementen en toernooien van Hengelo Sport zijn onderverdeeld in vijf categorieën. SWIM, GYM (+kleuterGYM), EVENT, TOURNAMENT, SPECIALS.

Ga naar Aanbod voor uitleg over de verschillende categorieën.
In de Activiteitenkalender staan alle evenementen, toernooien en specials op datum.

Lees meer over Hengelo Sport

Recente events en tournaments

Bekijk alle

Tournaments
Dammen

Dammen - 4 t/m 11 nov 2020 is afgelast

Events
plaatje

Schaatsen IJsbaan Twente - 5 nov 2020 is uitgesteld

Tournaments
Volleybal

Volleybal (cmv) - 18 nov 2020 is uitgesteld

Volg ons ook!