Programma 2024 - 2025

Klik hier voor het informatieboekje BasisAanbodSport 2024 - 2025

Klik hier voor het inschrijfformulier 2024 - 2025 (WORD VERSIE)

klik hier voor het inschrijfformulier 2024 - 2025 (PDF VERSIE)

Hengelo Sport zorgt in de gemeente Hengelo voor een fantastisch sportaanbod gedurende alle schoolweken; van schaatsen tot atletiek, van schaken tot reddingszwemmen, van streetsoccer tot sportdagen en van KleuterGYM tot een echte triatlon. Het enthousiaste team van sportcoördinatoren krijgt Hengelo in beweging, want Hengelo Sport brengt alle basisschoolleerlingen op een positieve manier in contact met sport en bewegen. Dat zijn er maar liefst 7.500! Hengelo Sport is daarmee uniek en geniet zelfs landelijke bekendheid. De sportcoördinatoren zijn met hun grenzeloze bevlogenheid en professionele uitstraling ware ambassadeurs voor de sport. Ze zijn daarnaast spin in het web in de sociale structuur van Hengelo.

Hengelo Sport gebruikt sport als middel om meer bewegen te stimuleren. Sport te zien als zinvolle vrijetijdsbesteding en het bevorderen van de sociale vaardigheden. In alle lessen, evenementen en toernooien komen één of meerdere doelstellingen terug. Bij alle activiteiten staat samen werken, samen spelen, samen leren, veiligheid en plezier maken centraal.

Hengelo Sport voert de actieve sportstimulering van de gemeente Hengelo uit. Daarnaast wordt actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl met het thema Smakelijk Bewegen. Bewustwording bij ouders en kinderen van een gezonde leefstijl is hierin een belangrijk onderdeel.

Hengelo Sport heeft voor het programma, de ontwikkeling, de coördinatie en uitvoering sportcoördinatoren en docenten in dienst. Zij organiseren de lessen, evenementen en activiteiten en zijn ook contactpersoon voor de scholen, verenigingen, sportbonden en andere partners. Hengelo Sport werkt voor de invulling van de activiteiten daarnaast samen met verschillende sportverenigingen en opleidingen.

Voor deelname aan de activiteiten van Hengelo Sport wordt door de Schoolsportcoördinator van iedere basisschool de aanmelding ingevuld. Scholen ontvangen daarna het complete jaarrooster met alle lessen, evenementen en toernooien.

Zijn er vragen of opmerkingen over de lessen, evenementen of toernooien, neem dan contact op met Hengelo Sport via hengelosport@hengelo.nl