Samenwerking ROC 2023-2024

In het schooljaar 2023 – 2024 zijn er drie 'adoptieklassen' van het ROC Sport en Bewegen het gehele jaar gekoppeld aan Hengelo Sport.
Alle studenten krijgen over het gehele schooljaar 10 opdrachten. Iedereen voert bij Hengelo Sport de kerntaak 2 uit tijdens het EVENT de sportdagen en de back & front office opdracht tijdens SWIM. In het kader van een “Veilig Sport Klimaat” kunnen de studenten ook ervaring opdoen in het begeleiden van schoolteams tijdens het TOURNAMENT Voetbal en het EVENT Streetsoccer en de Triatlon. Alle studenten volgen kerntaak 3. Het verrichten beheer- en onderhoudstaken en leggen dit vast in een verslag. Daarnaast zijn er nog diverse keuze activiteiten SPECIALS.  
Alle informatie over de samenwerking is te vinden in het boekje studentenjaarprogramma

Het studentenjaarprogramma is hieronder te downloaden.

STUDENTENPROGRAMMA SCHOOLJAAR 2023-2024