SWIM

Update 22-01-2022 

Aangepast lesrooster SWIM periode 17 januari t/m 13 mei. Na 25 maart weer oude rooster ovb.

Start SWIM
Vanaf 10 januari is 'schoolzwemmen' weer toegestaan in alle zwembaden. Hengelo Sport gaat in een aangepaste vorm op 17 januari weer starten met de SWIM lessen.

Aanpassing rooster SWIM
Hengelo Sport heeft bij de groepen 4 t/m 8 de lesgroepen gesplitst naar enkele groepen (bij de groepen 3 was dit al zo). De eerst genoemde groep in het oude rooster is blijven staan. De tweede genoemde groep in het oude rooster heeft 4 schoolweken later dezelfde les. Bij de groepen 4 hebben we twee dagen geheel moeten verplaatsen (27 januari en 10 februari).

1 groep in het bad en kleedkamers
Tijdens de les is er altijd maar 1 groep in het zwembad en in de kleedruimte. Tussendoor wordt er extra schoon gemaakt in de kleedruimtes.

Ruilen
Scholen mogen met de groepen onderling en of met andere scholen ruilen. Na 25 maart hopen we weer volgens het oude rooster te gaan zwemmen.

Coronatoegangsbewijs
Het gebruik van het CTB is verplicht voor onder meer sportbeoefening op binnensportlocaties. Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen is uitgezonderd van de CTB-plicht gezien dit om het verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat. Voor ouders/verzorgers of vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen in het kader van de zwemles wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van de sportlocatie.

Bevestiging
Hengelo Sport gaat er vanuit dat alle groepen volgens het aangepaste rooster aanwezig zullen zijn in het Sportbad. Graag ontvangen we van iedere school even een bevestiging.

Rooster online
Het aangepaste rooster staat nu online. Klik HIER

De les
De les is te downloaden onderaan de pagina.
.................................................................................................................................

We zijn na zomervakantie weer begonnen met SWIM de 'natte gymlessen' (seizoen 14).

In het Sportbad van het Twentebad krijgen leerlingen van de groepen 3 t/m 8, onder begeleiding van Hengelo Sport coördinatoren, volgens een vaste planning uitdagende, leerzame "natte gymlessen". Alle scholen in Hengelo doen weer mee. 

In het prachtige sportbad geven de sportcoördinatoren van Hengelo Sport iedere schooldag 5 lessen van 50 minuten per dag. De gemeente Hengelo hecht grote waarde aan een goed sportaanbod voor kinderen in Hengelo. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd voldoende bewegen en sporten. Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezellig, maar het is ook belangrijk in het kader van een gezonde leefstijl.

Voor alle informatie over SWIM kijk hieronder

* LESROOSTER AANGEPAST update 22-01-2022

* Protocol Bewegingsonderwijs in het water 2021-2022

* Veiligheidsformulier 2021 -2022 te downloden in excel
      Schooldocenten moeten dit formulier zelf up to date houden en bij iedere les meenemen (dus niet afgeven).

* Informatiefolder SWIM 2021 - 2022

DE LESSEN

Les 1 groepen 7&8 (klaar)
Les 1 groepen 5&6 (klaar)
Les 1 groepen 4 (klaar)
Les 1 groepen 3 (klaar)
Les 2 groepen 7&8 (klaar)
Les 2 groepen 5&6 (klaar)
Les 3 groepen 7&8 (klaar)

Les 3 groepen 5&6 van 17 jan t/m 11 maart. Klik HIER