SWIM

LESROOSTER schooljaar gereed

We gaan na zomervakantie (ovb) weer begonnen met de 'natte gymlessen' (seizoen 14).

In het Sportbad van het Twentebad krijgen leerlingen van de groepen 3 t/m 8, onder begeleiding van Hengelo Sport coördinatoren, volgens een vaste planning uitdagende, leerzame "natte gymlessen". Alle scholen in Hengelo doen weer mee. 

In het prachtige sportbad geven de sportcoördinatoren van Hengelo Sport iedere schooldag 5 lessen van 50 minuten per dag. De gemeente Hengelo hecht grote waarde aan een goed sportaanbod voor kinderen in Hengelo. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd voldoende bewegen en sporten. Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezellig, maar het is ook belangrijk in het kader van een gezonde leefstijl.

Voor alle informatie over SWIM kijk hieronder

* Lesrooster 2021-2022 (versie 19-07)

* Protocol Bewegingsonderwijs in het water 2021-2022

* Veiligheidsformulier 2021 -2022 te downloden in excel
      Schooldocenten moeten dit formulier zelf up to date houden en bij iedere les meenemen (dus niet afgeven).

* Informatiefolder SWIM 2021 - 2022