SWIM

Heel Hengelo zwemt !!

We zijn weer begonnen met de 'natte gymlessen' (seizoen 13).

In het Sportbad van het Twentebad krijgen leerlingen van de groepen 3 t/m 8, onder begeleiding van Hengelo Sport coördinatoren, volgens een vaste planning uitdagende, leerzame "natte gymlessen". Alle scholen in Hengelo doen mee met 4706 kinderen. Kinderen krijgen zo in de totale basisschoolperiode 34 lessen.

Door de komst van het sportbad kunnen de sportcoördinatoren van Hengelo Sport iedere schooldag 5 lessen verzorgen van 50 minuten per dag en met een gemiddelde van 50 kinderen per uur. De gemeente Hengelo hecht grote waarde aan een goed sportaanbod voor kinderen in Hengelo. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd voldoende bewegen en sporten. Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezellig, maar het is ook belangrijk in het kader van een gezonde leefstijl.

Voor alle informatie over SWIM kijk hieronder

* LESROOSTER SWIM (versie 24-09-2020) 

* Protocol bewegingsonderwijs in het water 2020-2021

* veiligheidsformulier SWIM 2020-2021 te downloden in excel
      Schooldocenten moeten dit formulier zelf up to date houden en bij iedere les meenemen.

* Informatiefolder SWIM 2020 - 2021 

De lessen SWIM schooljaar 2020-2021 Seizoen 13 

(7x groep 5 t/m 8 en 3x groep 3&4)

LES 1 GROEPEN 5&6        24 augustus t/m 4 september

LES 1 GROEPEN 4            27 augustus, 3 en 10 september

LES 1 GROEPEN 7&8        7 september t/m 18 september