Schaken - 22 feb. 2023 (groepen 7&8)

Op woensdag 22 februari 2023 staat het TOURNAMENT Schaken op het programma. Alle basisscholen die willen deelnemen kunnen meedoen aan dit TOURNAMENT. Het schaaktoernooi zal worden gehouden in het Denksportcentrum. Het toernooi zal volgens het Zwitsers systeem worden gespeeld.

Het schoolschaaktoernooi 2023 wordt opnieuw georganiseerd door Hengelo Sport in samenwerking met JSV Minerva. Het team van Minerva tekent voor de uitvoering van het toernooi op de schaakdag. Zij zijn gediplomeerde arbiters en/of trainers die bedreven en gedreven zijn om een fairplay toernooi neer te zetten zonder afbreuk te doen aan de geldende schaakregels.

De reglementen
Er wordt gespeeld volgens de nieuwste FIDE-reglementen. Deze bieden ruimte om op punten eigen toernooiregels toe te voegen of af te wijken van wat voorgeschreven is. Het toernooiregle-ment dat in Hengelo gebruikt wordt, is te vinden op de site van Hengelo Sport.
Op scholen wordt nogal eens een omgekeerde toren als dame aangemerkt maar op het toernooi zal dit niet gelden: een omgekeerde toren is en blijft een toren. Tijdens het toernooi dient bij de wedstrijdleiding om een dame gevraagd te worden door een vinger op te steken. Dit is een regel waar u de kinderen op school al op kunt voorbereiden.

Tijdschema (ovb)
De kinderen dienen uiterlijk om 14.15 uur aanwezig te zijn in het Denksportcentrum aan de Cesar Franckstraat. Om 14.20 uur volgt het welkomstwoord waarna het toernooi om 14.30 uur begint. Tijdens het toernooi zal zoveel mogelijk met schaakklokken worden gespeeld. Niet alle kinderen kennen een schaakklok en/of weten hoe zij hier mee om moeten gaan. Wij stellen alle kinderen die dat willen in de gelegenheid om te oefenen met een schaakklok. Vanaf 13.30 uur is daarvoor de zaal open en zal er iemand aanwezig zijn om (klok)vragen te beantwoorden.
Ronde 1: 14.30 uur
Ronde 2: 14.55 uur
Ronde 3: 15.20 uur
Ronde 4: 15.45 uur

Ronde 5: 16.10 uur
Ronde 6: 16.35 uur
Ronde 7: 17.00 uur
Prijsuitreiking: + 17.40 uur

De kampioenen
Tijdens het toernooi spelen alle groepen door elkaar. Er wordt bij het indelen niet gekeken of het gaat om een ‘groep 7’ of een ‘groep 8’ team. In de eindranglijst (algemeen klassement) zal het hoogst geëindigde team 8 en het hoogst geëindigde team 7 de kampioen van die groep zijn. Het een na hoogst geëindigde team van elke groep zal dan logischerwijs de nummer 2 zijn en het volgende team de nummer 3.
De nummers 1 t/m 3 (en/of de eerste 3 unieke scholen) uit het algemeen klassement hebben een plaats veroverd voor deelname aan het SBO (regionaal) schoolschaaktoernooi dat in maart in de OSG Hengelo wordt gehouden. Alle overige scholen kunnen bij de SBO toernooileiding een aan-vraag voor een vrijplaats indienen.

Eten en drinken
Het is niet toegestaan om aan het bord te eten of drinken. We rekenen op uw begrip hiervoor. Er is tussen de rondes ruim voldoende tijd voor de kinderen om hun dorst te lessen en hun honger te stillen.

Wie mogen/kunnen meedoen en in welk team
Alle kinderen die basisonderwijs volgen en de schaakregels een beetje kennen, mogen en kunnen deelnemen aan het toernooi. Het maakt niet uit in welke groep het kind zit. Denk niet te snel dat de kinderen te jong/onervaren zijn.
Het Hengelose toernooi gaat uit van teams ‘groep 7’ en ‘groep 8’. In teams 7 mogen alle kinderen behalve die uit groep 8 zitten; in teams 8 mogen zonder uitzondering alle kinderen worden opgesteld.

Reservespelers
Per school mogen in totaal 2 reservespelers worden opgegeven. Hebt u meer reservespelers? Dan kunt u een extra team inschrijven. Dit is ook veel leuker voor de kinderen: zij kunnen dan elke ronde schaken.

Bordvolgorde en inzetten reservespelers
De bordvolgorde is dat wat u invult op het registratieformulier dat uiterlijk om 12.40 uur op de speeldag ingeleverd wordt bij de toernooiorganisatie. Wijzigingen kunnen tot 10 minuten voor aanvang van de eerste ronde worden doorgegeven. Daarna staat vast welk kind welk “rugnum-mer” heeft. Vaste teamspelers zijn die kinderen die u aan bord 1 t/m 4 plaatst. Reservespelers zijn die kinderen die u de nrs. 5 en 6 geeft.
Kinderen spelen op volgorde van speelsterkte. Dat wil zeggen dat het sterkst-schakende kind aan bord 1 speelt, het dan sterkst-schakende aan bord 2 enz.. Is de speelsterkte ongeveer gelijk dan bepaalt de teamleider in welke volgorde de kinderen opgesteld worden. In die volgorde moet het team het hele toernooi blijven spelen! Bij twijfel aan een fairplay-opstelling kan de toernooileiding op eigen gezag de opstelling wijzigen, eventueel na het laten spelen van een oefenpartij.
Bij 4 kinderen speelt de bord 1 speler dus áltijd aan bord 1, de bord 2 speler áltijd aan bord 2 enz. Wanneer u reservespelers mee laat spelen, schuiven zij altijd aan bord 4 in. De vaste teamspelers schuiven dan in volgorde (!) door naar een hoger bord (1 is hoger dan 2, 2 is hoger dan 3, 3 is hoger dan 4).
Probeert u zich voor te stellen dat de kinderen rondlopen met het rugnummer dat u ze op het registratieformulier hebt gegeven. Op het moment dat ze aan de wedstrijdtafel plaats nemen, moeten die rugnummers altijd oplopend zijn vanaf bord 1.
NIET: 1,5,3,4 WEL: 1,3,4,5 (dus niet de plek innemen van de gewisselde speler)
NIET: 5,6,1,2 WEL: 1,2,5,6 (dus niet het volleybal-inschuifsysteem)
Blijft het onduidelijk? Neem via Jolanda@Minerva.SchakendHengelo.nl contact op met de schaakvereniging voor extra informatie of vraag ter plekke iemand van de toernooiorganisatie om hulp zodat de kinderen op de juiste plek aan de tafels zitten. Het zou jammer zijn wanneer door een foute bordvolgorde, partijen reglementair ongeldig moeten worden verklaard met het risico dat de wedstrijd door het team verloren wordt!

Deel dit bericht!