Samenwerking ROC

In het schooljaar 2019 – 2020 zijn ongeveer 25 studenten het gehele jaar gekoppeld aan Hengelo Sport.
Alle studenten krijgen 7 opdrachten.
Iedereen voert bij Hengelo Sport de kerntaak 2 uit en de back & front office opdracht.
In het kader van een “Veilig Sport Klimaat” kunnen de studenten ook ervaring opdoen in het begeleiden van schoolteams tijdens het TOURNAMENT voetbal en streetsoccer en bij het EVENT triatlon.
Daarnaast zijn er nog diverse keuze activiteiten.
Alle informatie over de samenwerking is te vinden in het boekje studentenjaarprogramma

Het studentenjaarprogramma volgt in de laaste week van augustus.