Samenwerking ROC

In het schooljaar 2021 – 2022 is er weer een 'adoptieklas' van het ROC Sport en Bewegen het gehele jaar gekoppeld aan Hengelo Sport.
Alle studenten krijgen 8 opdrachten. Iedereen voert bij Hengelo Sport de kerntaak 2 uit tijdens het EVENT de sportdagen en de back & front office opdracht tijdens SWIM. In het kader van een “Veilig Sport Klimaat” kunnen de studenten ook ervaring opdoen in het begeleiden van schoolteams tijdens het TOURNAMENT Voetbal en het EVENT Streetsoccer en Triatlon. Alle studenten volgen kerntaak 3. Het verrichten beheer- en onderhoudstaken en leggen dit vast in een verslag. Daarnaast zijn er nog diverse keuze activiteiten SPECIALS.  
Alle informatie over de samenwerking is te vinden in het boekje studentenjaarprogramma

Het studentenjaarprogramma is HIER te downloaden.