Activiteiten

overig AANBOD Activiteit


Jaarplanning BasisAanbodSport 2018-2019

Jaarplanning als PDF bij extra info (zie onder).

Hengelo Sport zorgt in de gemeente Hengelo voor een fantastisch sportaanbod gedurende alle schoolweken; van schaatsen tot atletiek en van schaken tot reddingszwemmen. Het enthousiaste en flexibele team van sportcoördinatoren krijgt Hengelo in beweging, want Hengelo Sport brengt alle basisschoolleerlingen op een positieve manier in contact met sport en bewegen. Dat zijn er maar liefst 8.000! Daarmee is Hengelo Sport uniek en geniet het landelijke bekendheid. De sportcoördinatoren zijn met hun grenzeloze bevlogenheid en professionele uitstraling ware ambassadeurs voor de sport. Ze zijn daarnaast spin in het web in de sociale structuur van Hengelo.

Hengelo Sport gebruikt sport als middel om meer bewegen te stimuleren. Sport te zien als zinvolle vrijetijdsbesteding en het bevorderen van de sociale vaardigheden. In alle lessen, evenementen en toernooien komen één of meerdere doelstellingen terug. Bij alle activiteiten staat samen werken, samen spelen, samen leren, veiligheid en plezier maken centraal.

Hengelo Sport voert de actieve sportstimulering van de gemeente Hengelo uit. Daarnaast wordt actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl met het thema Smakelijk Bewegen. Bewustwording bij ouders en kinderen van een gezonde leefstijl is hierin een belangrijk onderdeel.

Hengelo Sport heeft voor het programma, de ontwikkeling, de coördinatie en uitvoering sportcoördinatoren en docenten in dienst. Zij organiseren de lessen, evenementen en activiteiten en zijn ook contactpersoon voor de scholen, verenigingen, sportbonden en andere partners. Hengelo Sport werkt voor de invulling van de activiteiten daarnaast samen met verschillende sportverenigingen en opleidingen.

In februari 2018 hebben we ons nieuwe 50 meter sportbad in gebruik genomen. Hier zijn we enorm trots op. Het is een geweldige plek voor onze natte gymlessen (SWIM).
Ook gaan we dit schooljaar starten met judo4life; een project waarbij judo als middel wordt ingezet om te werken aan waarden zoals respect, weerbaarheid, gezondheid, veiligheid en plezier

Voor deelname aan de activiteiten van Hengelo Sport wordt door de Schoolsportcoördinator van iedere basisschool het aanmeldingsformulier ingevuld (voor 30 juni). Scholen ontvangen daarna het complete jaarrooster met alle lessen, evenementen en toernooien.

Voor het schooljaar 2018/2019 ligt er wederom een prachtig basissportaanbod voor de basisscholen. Wij wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier bij de uitvoering en beleving van dit sportieve aanbod!

U vindt dit ook allemaal in het boekje BasisAanbodSport (bij Extra Info).

 Laatste updates

Er zijn nog geen updates voor deze activiteit.

Foto en video